ANDRE FORENINGER

Tikøb Idrætsforening (TIF)


Klubhus:

Præstegårdsvej 19 - 3080 Tikøb

Formand:

Morten Westergaard
Telefon: 49 13 60 52 mail: mortenwestergaard@sol.dk


Foreningen har afdelinger indenfor:
- Fodbold, senior og ungdom
- Golf
- Tennis
- Badminton
- Bordtennis
- Håndbold
- Gymnastik
- Petangue

Tikøb Idrætsforening er en flerstrenget forening med 8 afdelinger, og ca. 650 medlemmer, som blev oprettet den 30. Juni 1932.

I dag råder foreningen over 2 idrætsanlæg, et på Harreshøjvej, hvor Tennis, med 2 baner, og Golf har til huse, samt et fælles klubhus. Desuden er der en 11-mands fodboldbane med tilhørende lysanlæg.

Selve klubhuset ligger bagved skolen, med adr. på Præstegårdsvej. Fodboldbanen er en skolebane, men TIF har fuld råderet over denne, da det er kommunen, der står for vedligeholdelsen. For ca. 10- 12 år siden blev klubhuset bygget sammen med det der i dag hedder Fælleshuset, der er en kommunal institution. Desuden er der en Petanquebane på anlægget.


TIF har et rigtig godt samarbejde med Familiehuset og skolen, der har en stor gymnastiksal, som TIF mere eller mindre råder over efter kl. 16 og i weekenderne.

Udover de aktiviteter som foreningen laver, deltager denne også i byens aktivitetsudvalg, som er en samling af byens foreninger, der har til formål at lave fælles arrangementer i byen.

 

Tikøb Kulturforening​


Formand:

Karin Gravesen

Roarsvej 11

3080 Tikøb

Telefon: 49 75 83 73 mail: roarsvej11@yahoo.dk

 

Foreningens formål er at danne ramme for kulturelle aktiviteter i Tikøb af enhver art, hvor Tikøbs borgere deltager aktivt i et fællesskab.

Se foreningens vedtægter her

Spejderne i Tikøb​


Spejderhytten:

Præstegårdsvej 12, 3080 Tikøb

Der er desværre ikke en aktiv spejdergruppe i Tikøb for øjebblikket. Der er kræfter i gang for at genstarte det​.

 

Tikøb Skytteforening​


Vi er en lille hyggelig klub med medlemmer, der på en eller anden måde godt kan lide at skyde med salonrifler.
Man kan skyde fra 6 års alderen og det kræver intet udstyr. Dette har klubben.
 
Kontingentet er rimeligt, og hver skydning koster 30 kr. En skydning består af 25 patroner og en skydeskive.
Vi skyder hver torsdag fra kl. 19 i skydekælderen under Tikøb Skole. Der er altid kompetente instruktører til stede,

der gerne vil lære fra sig.
 
Skydning er en fascinerende sport der kræver en stor koncentrationsevne, selvbeherskelse og tålmodighed.

Det er evner, som hvis du ikke har dem i forvejen, stille og roligt kan optrænes.
Vi laver konkurrencer, både i Tikøb og med andre foreninger. Vi mødes hver torsdag i vinterhalvåret (oktober til april).

Er du interesseret, så kontakt formanden, send en mail eller mød op i skydekælderen en torsdag aften.
 
Hvis du/I gerne vil følge med i nyheder etc. fra Skytteforeningen, så send en mail til tikoebskytteforening@gmail.com

så skal vi nok sørge for, der kommer nyheder og information vedr. arrangementer via mail.